Verdergaan naar hoofdinhoud

Mariaschool

Zoeken
Mariaschool
Nieuws
Ouders
Leerlingenraad
Overblijven - BSO
Team
Groepen
Zorg
Foto's
Contact
  

Schoolportaal

Welkom op de website van de Mariaschool

'De Mariaschool: een leefgemeenschap, waar kinderen niet alleen iets leren, maar zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.'

De Mariaschool is een katholieke basisschool, gelegen in Erp. Sinds september 2010 zijn wij gehuisvest in het prachtige, nieuwe, multifunctionele gebouw, 'De Trommel.' Dit gebouw is gerealiseerd aan De Horstakker in Erp.

Onze Missie

De school wil een omgeving zijn waar ingespeeld wordt op zowel de talenten van kinderen als die van volwassenen. Vanuit een goede en gezellige sfeer trachten wij de kinderen zich te laten ontwikkelen, waarbij de sfeer mede gekenmerkt wordt door orde en regelmaat. Als katholieke school willen wij een op de (multiculturele) maatschappij gericht leefklimaat bieden, waaruit wederzijds respect spreekt voor elkaars geloofsvisie. Het onderwijs op onze school is zo ingericht dat de leerlingen van 4 tot 12 jaar, een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Wij willen daarbij de totale ontwikkeling, dus zowel cognitief, emotioneel, sociaal, creatief, lichamelijk als levensbeschouwelijk, van kinderen bevorderen. 

   
 

Onze visie

De visie waarop het onderwijs binnen onze school is gebaseerd kent een aantal kernbegrippen. Dat zijn respect, overleg en communicatie, kwaliteit, vernieuwingen en identiteit.

Alles met het doel om goed onderwijs te bieden aan onze leerlingen.

Goed onderwijs is voor ons:

  • onderwijs dat appelleert aan de mogelijkheden die elk kind heeft.
  • onderwijs dat gebruik maakt van moderne, goede methodes.
  • onderwijs dat gebruik maakt van goede instructievormen en daarbij gericht kijkt naar de instructiebehoeften van elk kind.
  • onderwijs dat een gevarieerd aanbod van werkvormen op het gebied van inoefening kent.
  • onderwijs dat kinderen aanspreekt op zowel cognitief als creatief gebied.

 

   Goed onderwijs is voor ons ook:
  • het gericht kijken naar de opbrengsten van ons werken. Halen we de ambitieuze doelen die wij ons gesteld hebben.
  • het plegen van interventies als de ontwikkeling van zowel het individuele kind als de groep niet verloopt zoals wij ons hebben voorgesteld.
  • het plegen van interventies als de behaalde doelen op de verschillende vakgebieden niet behaald worden.

Goed onderwijs is onderwijs dat gegeven wordt in een sfeer van veiligheid, geborgenheid en een goede onderlinge communicatie tussen zowel leerlingen - leerkrachten, ouders - team en teamleden onderling.

Op deze website kunt u veel informatie over onze school vinden. We brengen u hier o.a. op de hoogte van het laatste nieuws en geven u een kijkje in de groepen. Daarnaast kunt u belangrijke schooldocumenten en foto's online vinden en wordt regelmatig ons informatiebulletin 'de Mamemo'gepubliceerd.

Natuurlijk bent u altijd welkom om een kijkje te komen nemen op de Mariaschool. Om voldoende aandacht te kunnen geven en uw vragen te beantwoorden, kunt u het beste van tevoren even contact met ons opnemen. Graag tot ziens!

 

 

 

 
 

 Algemene informatie